Cursus Leven in Harmonie

Een cursus waarbij je je zelf traint om bij je zelf te zijn, te blijven.

We gaan o.a.de Quantum Entrainment toepassen, EFT, Emotie Code Energieoefeningen, affirmaties

Onszelf beoefenen om in harmonie te zijn waar we ook zijn, bewust denken, spreken en handelen.