Meditatie-Intentieavonden

Lieve allemaal,

Dinsdag 26 maart starten we weer met onze meditatie-intentieavonden.
Je bent van harte welkom om mee te doen.
Wat is nu de reden waarom Jan en ik deze avonden gratis doen?
We willen heel graag dat iedereen zich gaat her-inneren wie hij/zij werkelijk is.Het kan zijn als je dit allemaal leest dat je het ‘’zweverig’’ vindt, ik ben er veel te nuchter voor, niet realistisch, godsdienstig etc. 
De Ziel en het Verstand
Je kent vast wel het gezegde: het verstand is de dienaar van de Ziel.
Echter wij hebben het al eeuwen omgedraaid: ons verstand, de ratio, je kunt ook zeggen het ‘’ikje’’ heeft de leiding.
Zodra we weer gaan leven vanuit de Ziel en deze de Leiding geven, kan het verstand de uitvoerende taken gaan verrichten!!! 
De problemen die we ervaren hebben te maken dat  het ‘’ikje’’ het heeft overgenomen. Het is juist  het ‘’ikje’’ die dit veroorzaakt. 
Alleen het Hogere, het Goddelijke kan het “oplossen”.
Wie ben je:
Jij bent niet je probleem, je ziekte, je relatie, je baan, je succes, je financiën. De Werkelijkheid is: Je bent een Goddelijk Wezen .
“ Je bent geschapen naar Mijn Beeld en Gelijkenis”
Alles is energie. De mens is een Wezen van Vibratie.
En of je het nu weet of niet, gelooft of niet: Je bent een zender en een ontvanger. De mens zendt altijd iets uit en van daaruit ontvangt hij altijd.
Ja, het is niet gemakkelijk om te aanvaarden dat we een wezen zijn van vibratie, dat we Goddelijke Wezens zijn
Ons ‘’ikje’’ wil ons altijd doen laten geloven dat je pech hebt (slachtoffer bent),  of als het goed met je gaat dat je geluk hebt!
Op het moment dat je de Universele Wet “Geven en ontvangen zijn één”, in je bewustzijn aanvaardt, dan gaat er wereld voor je open.Je voelt een Innerlijke kracht, verbinding, blijdschap, liefde, vreugde, dankbaarheid. Je voelt een wereld van Vrede, van Vrijheid. Je voelt je niet langer machteloos.
Je voelt je oneindig dankbaar naar de Bron. Je gaat voelen dat je Geliefd bent, dat je continue geholpen wordt om “wakker” te worden; Bewust aanwezig te zijn in het Nu.
Vanuit deze Wetenschap, Kennis doen wij de meditatie-intentieavonden.
De avonden beginnen we met meditatie en het delen van een hartverlangen van één deelnemer. Na de meditatie blijven we in de stilte en we steunen het hartsverlangen van de deelnemer.
Afhankelijk of je iemand bent die gemakkelijk iets kan verbeelden, cq voelen, cq ervaren, ‘’zien, voelen, ervaren” we alsof het verlangen van die persoon al is vervuld (Meestal voelen een aantal deelnemers vreugde, blijdschap, “zien” ze de deelnemer blij, gelukkig)
Hartverlangens:
Bijvoorbeeld: Je wilt heel graag een baan waarbij je je talenten kan delen en tegelijkertijd een goed inkomen hebt.
Je wilt een gelukkige relatie met een partner, kinderen, collega’s, familie.
Je hebt een fysieke klacht en wil graag gezond zijn.
Je kunt ook een hartsverlangen van iemand anders inbrengen. Je kunt denken aan iemand die ziek is en deze geeft aan dat jij voor hem/haar de intentie doet.
Met elkaar ‘’verbeelden, voelen ,ervaren , zien” we die ander dan gelukkig in zijn/haar hartsverlangen.
Hemels Team:
En……… Je hebt een Hemels Team! Die niets liever wil dan dat jij vertelt wat je wel wilt. (Hemels Team: Engelen, Aartsengelen, Gidsen, Meesters van Het Licht) zodat ze jou kunnen helpen om je harte wensen te vervullen in overeenstemming met het Goddelijke Plan.
Samenzijn:
Door met elkaar te zijn ontstaat er een zeer krachtig energieveld. Tijdens deze avonden ondersteun je, help je de ander onbaatzuchtig. Dat gaat vanzelf. Je hebt geen verwachtingen van die ander.
En het bijzondere van onbaatzuchtig zijn is:  dat je je goed voelt, vredig, ontspannen, blij, dankbaar.
En dat zorgt voor wonderbaarlijke effecten in je leven
Lynne Mac Taggert heeft ontdekt, op basis van tal van power of Eight groepen en hele grote groepen die op wereld niveau met elkaar dezelfde intentie deelden, dat er bij de deelnemers die meededen, zowel bij de ontvangers als bij de ‘’gevers’’  grote veranderingen plaatsvonden. Ik heb zelf meegedaan met de wereld intentie van Iran. Ik heb dat als zeer speciaal ervaren. Wekenlang voelde ik dat in mijn hart.
Ook in de vorige bijeenkomsten die wij hebben gehouden zijn er soortgelijke veranderingen gebeurd. Zoals verbetering van familierelaties, maar ook een (grote) verbetering van gezondheid) Ook dit heb ik persoonlijk ervaren.
Onze familiebanden met broers en zussen zijn veranderd in een meer liefdevolle verbinding.
Ik herhaal even:  we kunnen niet niet geven. Dat is onmogelijk. Want je bent een zender en ontvanger. Je bent een wezen van vibratie. Met je denken, doen, spreken, voelen, geef je! 
De avonden worden meditatie-intentieavonden genoemd.
Lynne noemt ze de Power of Eight Groups.
In de kerken, moskees worden het gebedsavonden genoemd. In diepste wezen komt het op hetzelfde neer. Met elkaar verbind je je met God.
Je kunt ook zeggen het Quantum Veld. Of de Schepper van Al dat Is, de Bron.
De Kracht van God:
Als we kijken naar de natuur, naar de mens hoe hij gevormd is, hoe alles gevormd is, dan kunnen we alleen maar in volle verwondering zijn over de Kracht die dit alles realiseert.
Als de Oneindige Intelligentie, de Schepper zo mooi een bloem kan scheppen, een baby, een dier, dan kan Die Zelfde Intelligentie, die ook in elk mens is, zeker de ‘’problemen’’ die de mens heeft ‘’herstellen’’ cq veranderen in mogelijkheden. (Je bent geschapen naar Zijn Beeld en gelijkenis) Dan kunnen we alleen maar diep dankbaar zijn en voelen/weten dat er een voor elke uitdaging, elk probleem een oplossing is.
Dus……….wij wensen vanuit onze harten dat je meedoet, dat je jezelf de mogelijkheid geeft om deze avonden te ervaren!
Misschien uit je ‘’bekende’’ wereld te stappen!
Hierbij de eerste 5 data: Dinsdag: 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april, 23 april. Daarna is er de mei vakantie. Na deze vakantie gaan we bekijken op welke dinsdagen we de meditatie-intentieavonden vervolgen.

“Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een ​mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn”.Jezus

Emotie Code

De Emotion Code is een krachtige methode om emoties die vastzitten in het lichaam op te sporen en te bevrijden. De methode is ontwikkeld door de holistische chiropractor Bradley Nelson, die ontdekte dat veel fysieke en mentale klachten veroorzaakt worden door onverwerkte emoties. We maken allemaal veel mee. We kunnen die emoties niet altijd helemaal doorvoelen. De emoties gaan zich dan vasthechten in ons lichaam. Ze blokkeren energiestroom. Dat leidt weer tot fysieke pijn en ziekte, maar ook tot angst, depressie etc.

Met de Emotion Code kunnen we “vastzittende” (verstopte) emotie vinden om zo de emotionele, fysieke en mentale balans te herstellen. Het is een magnifieke manier om jezelf te bevrijden. Bradley geeft aan dat we ongeveer 350 emoties hebben die ons lichaam ”vastzitten”.

Ik kan je testen om te kijken welke emotie het is. Daarna kunnen we op een hele eenvoudige manier deze emotie loslaten.

Cursus Leven in Harmonie

Een cursus waarbij je je zelf traint om bij je zelf te zijn, te blijven.

We gaan o.a.de Quantum Entrainment toepassen, EFT, Emotie Code Energieoefeningen, affirmaties

Onszelf beoefenen om in harmonie te zijn waar we ook zijn, bewust denken, spreken en handelen.

Cursus Zelf-Vertrouwen en Houden van Jezelf

Cursus Zelf-Vertrouwen
Onder onze uitdagingen en problemen liggen;  o.a.angst, jezelf niet goed genoeg vinden, het moeilijk vinden om te vergeven, los te  laten, schuldig voelen, negativiteit
Deze bijzondere cursus helpt je om jezelf wel goed te vinden en jezelf te bevrijden van angsten en het verleden, positieve mindset, leven vanuit je hart.
We leven in een bijzondere tijd! En nu is het moment om te leven vanuit:
Ik ben goed zoals ik ben, Leven vanuit je Hart, vertrouwen en geloven in je Zelf en de toekomst.

Er zijn 10 bijeenkomsten. De eerste is dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur 

Onderwerpen zijn:

  • jezelf accepteren, respecteren, waarderen, van jezelf houden
  • vergeven
  • gedachten zijn krachten
  • alles is energie, wat gelijk is aan elkaar trekt elkaar aan
  • emoties erkennen en aanvaarden: Ze zijn de taal van je ziel
  • aandacht voor wat je wel wilt
  • je missie
  • je kunt veel meer dan je denkt
  • je bent geliefd, en waardevol, de Liefde van het Universum

De avonden zijn gevuld met meditatie, we delen de ontwikkelingen,  je ontvangt kennis wbt onderwerpen, EFT en er zijn oefeningen voor thuis

Ik hoop je te ontmoeten op deze prachtige Cursus Zelf-Vertrouwen

Locatie Alkesingel 7 Alteveer

De uitwisseling  voor de hele cursus inclusief boek, map en informatie is  
€ 555 ,00
Voor diegenen die op de yoga zijn geldt een korting van € 25,00

Praktijk Namaskara
Tineke Boersma
Yoga docent
Maatschappelijke werkster

TAO Hands practitioner
Coach-Counselor, EFT Coach
tel: 06-15208672

Yoga Centrum Power of Lovetel: 06-15208672

Magneetveldbehandeling

Magneetveld behandeling

“Magnetisme is een natuurkracht, een oerkracht die aan
de basis van gezondheid staat”.

Professor Werner Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor
Natuurkunde:

“De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt”
Ofwel, zonder
magnetisme zou er geen leven op aarde mogelijk zijn.

Onderstaand is een artikel uit Ode, nummer 74
door Tijn Touber

Toen Russische kosmonauten voor het eerst lange tijd aan
boord van het ruimtestation Mir verbleven, werden zij ziek. De
ziekteverschijnselen duidden erop dat er meer aan de hand was dan te weinig beweging, gebrek aan zwaartekracht en een overdosis ingeblikte voeding. De ruimteziekte bleek voort te komen uit een gebrek aan contact met het magnetisch veld rondom de aarde. Eerder waren daarmee al experimenten gedaan. Proefpersonen die werden afgesneden van dit veld werden ook ziek. Magnetisme heeft een grote invloed op biologische processen. Nadat het Russische ruimtestation was uitgerust met een speciale ‘magnetisme-generator’ verdwenen de klachten van de kosmonauten.

De aarde is een magneet met een noord- en een zuidpool en het
magnetisch veld dat daarvan het gevolg is en dat de planeet omhult, is
essentieel voor alle levensprocessen. Dit magnetisme is een basisvoorwaarde voor leven, omdat het ordenend werkt. Iedereen herinnert zich het experiment met ijzervijlsel op de middelbare school: wanneer je een magneet in de buurt van het ijzervijlsel brengt, ordent het vijlsel zich. Magnetische velden brengen structuur aan in chaos. Op basis van magnetisme kunnen moleculen zich
in vaste patronen formeren. Zo ontstaan cellen, organen, mensen, bergen,
zeeën… Magnetisme geeft vorm aan al het leven op aarde en houdt biologische organismen door middel van specifieke resonanties bij elkaar. Je kunt magnetisme niet zien en niet voelen. Wij leven in het magnetisch veld van de aarde zoals vissen in water. Overal waar wij zijn, vindt het wijzertje van een kompas de noordpool. Als het magnetisch veld zou wegvallen, zou alle structuur vervallen tot chaos en zou leven niet mogelijk zijn. De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg zei ooit: ‘Magnetische energie is de elementaire energie waarvan het leven van een organisme afhankelijk is.’

De Amerikaanse arts Robert O. Becker, emeritus hoogleraar
orthopedische chirurgie aan de State University van New York, waarschuwde in de jaren zeventig voor de gezondheidseffecten van kunstmatig opgewekte elektromagnetische frequenties. Becker, die tweemaal werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor geneeskunde, is ervan overtuigd dat de toename van deze frequenties
rechtstreeks verband houdt met de toename van het aantal gevallen van kanker, geboorteafwijkingen, depressie, Een enkele wetenschapper moet zich na de ervaringen van de Russische kosmonauten achter de oren hebben gekrabd: als het natuurlijke magnetisch veld rondom de aarde zo belangrijk is voor de gezondheid, hoe ernstig is het dan dat dit veld in toenemende mate wordt verstoord door een explosief groeiende hoeveelheid elektronische apparatuur?
Immers: elke elektrische stroom produceert een elektromagnetisch veld en die velden ‘concurreren’ steeds meer met het natuurlijke magnetisch veld van de aarde. Cellen worden geordend door magnetisme. De kleinste bouwstenen van het leven – atomen en moleculen – zijn micromagneetjes met een pluspool en een minpool, te vergelijken met de polen van
de aarde. Omdat alles is opgebouwd uit atomen en moleculen, wordt elke structuur bepaald door magnetisme. De communicatie in het lichaam verloopt via minuscule elektrische stroompjes en daardoor opgewekte elektromagnetische frequenties. Als (elektro)magnetisme ordent, dan betekent een verstoring van dat magnetisme een toename van wanorde en degeneratie. En dat is precies wat valt waar te nemen: een sterke toename van degeneratieve ziekten en chaotische uitbarstingen van geweld in mens en natuur. Mogelijk is die groei van de wanorde om ons heen te verklaren door de toenemende verstoring van het natuurlijke magnetisme dat
gezondheid en harmonie ondersteunt. Door de explosieve toename van
onnatuurlijke elektromagnetische velden worden steeds meer aardbewoners ‘ruimteziek’. Mensen verliezen – net als de kosmonauten – contact met de natuurlijke frequenties die het leven op aarde sturen. Een groot aantal apparaten zendt extreem lage elektromagnetische frequenties uit, veelal in hetzelfde frequentiegebied als de velden die de biologische processen in het lichaam sturen. Deze straling kan hormonale en biochemische processen verstoren.
leerstoornissen,
chronische vermoeidheid en de ziekte van Alzheimer.

Zijn uitgangspunt: ‘Alle materie, levend of niet levend, is een elektromagnetisch fenomeen. De materiële wereld – in ieder geval het deel
dat de natuurkunde in kaart heeft gebracht – bestaat uit een atomaire structuur die door elektromagnetische krachten bij elkaar wordt gehouden.’ Zijn zorg: ‘De mensheid heeft deze elektromagnetische achtergrond meer veranderd dan welk ander aspect van het milieu ook.’ Hoe schadelijk is het, vraagt Becker zich bijvoorbeeld af, dat de dichtheid van de radiogolven in de atmosfeer thans zo’n 200 miljoen keer hoger is dan het natuurlijke niveau dat door de zon wordt uitgezonden? De vraag luidt: wat doen deze golven precies met ons?

Proeven met dieren hebben aangetoond, dat het verstoren van
elektromagnetische velden ernstige gevolgen kan hebben. Bijen, vissen en
termieten raken de weg kwijt of kunnen bepaalde handelingen niet meer
uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld één helft van een termietenheuvel afbreekt en de onderlinge – elektromagnetische – communicatie verstoort, weten de werkers niet meer wat ze moeten doen. Hoe sterk de elektromagnetische velden zijn waarmee termieten communiceren, bleek enkele jaren geleden in Lima, de hoofdstad van Peru. Daar moest de brandweer een termietenheuvel opruimen, omdat de golven zo sterk waren dat radio-ontvangst in de nabije omgeving onmogelijk werd gemaakt. De positieve werking van magnetisme is bij dieren ook aangetoond:
vliegen die gemagnetiseerd suiker aten, leefden twee keer langer en ook muizen die tweemaal daags een uur aan een sterk magnetische veld werden blootgesteld, leefden langer.

Het belang van het magnetisch veld voor oriëntatie werd
halverwege de vorige eeuw aangetoond door Hans Fromme en Friedrich Merkel van het Zoölogische Instituut van Frankfurt, Duitsland. In een onderzoek hielden zij Europese roodborstjes in een kooi opgesloten. Weggehouden van zonlicht en sterren richtten zij hun blik nog altijd verlangend in zuid-westelijke richting: precies waarheen ze normaal gesproken migreren. Toen de magnetische velden rondom de vogels werden verstoord, raakten zij echter hun oriëntatie kwijt. Bij verschillende dieren – onder meer bij de zalm – werden magnetische kristallen in de hersenen gevonden, die hen in staat stellen af te stemmen op
aardmagnetische velden. Onlangs zijn deze kristallen ook bij mensen ontdekt, onder anderen door Robert Becker. Becker gaat ervan uit dat mensen onbewust afstemmen en navigeren op het magnetisch veld dat hen omringd. Wanneer deze velden worden verstoord, raken mensen gedesoriënteerd – letterlijk ontaard.

Het omgekeerde blijkt ook het geval: magnetisme kan gericht
worden ingezet voor genezing. Er zijn duizenden jaren oude aanwijzingen
gevonden dat magneten in China, Japan, India en Egypte werden gebruikt om te genezen. Beschrijvingen van magneettherapie zijn ook gevonden in de werken van filosofen als Aristoteles, Plato en Homerus. Zij schreven onder meer over toepassingen tegen verlammingen, reumatische aandoeningen en gezwollen gewrichten. Cleopatra zou een magnetisch amulet op haar voorhoofd hebben gedragen om jong te blijven.

Deze oude culturen werkten niet alleen met vaste magneten, meestal van
magnetiet, er zijn ook beschrijvingen van mensen die met hun handen konden ‘magnetiseren’. Meer recentelijk werd deze vorm van magnetisme ook met succes toegepast in de achttiende eeuw, onder anderen door de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer. Het succes van zijn behandelingswijze was zelfs zo groot, dat de medische en politieke autoriteiten van zijn tijd zich ernstig bedreigd voelden en Mesmer wilden laten onthoofden. Dat is niet gebeurd, Mesmer werd gerehabiliteerd en tot op de dag van vandaag wordt dit ‘magnetiseren’ nog steeds bedreven door helers.

Wat Mesmer in zijn tijd nog niet wetenschappelijk kon aantonen, is inmiddels wél gebeurd. Robert Becker liet zien dat de hersengolven van helers die met hun handen magnetiseren synchroon zijn met de frequentie van het natuurlijke magnetische veld van de aarde. Dezelfde frequentie wordt ook bij mediterende monniken gemeten. Ofwel: mediteren is niet zweverig, maar juist aardend en helers doen niets anders dan hun patiënten opnieuw verbinden met de helende krachten van de aarde zelf.

Robert Becker noemt deze vorm van genezen energy medicine. In
zijn boek The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life
schrijft hij: ‘Nieuwe ontdekkingen in de biologie roepen ernstige twijfel op
over de strikt mechanistische concepten ten aanzien van leven en introduceren
opnieuw het aloude idee van een lichaamsenergie. Deze ontdekkingen verwijzen niet naar een of andere mysterieuze, onkenbare kracht, maar onthullen de aanwezigheid van elektrische en magnetische krachten op de meest basale niveaus van levende organismen.’

Met de uitvinding van elektriciteit werd het mogelijk magnetische velden op te wekken die vele duizenden malen sterker zijn dan die van vaste magneten. Toen Nikola Tesla aan het einde van de negentiende eeuw de wisselstroom en het roterende magnetisch veld ontdekte, werd dit de basis voor controversiële, maar succesvolle instrumenten die met behulp van elektromagnetisme genazen. Een voorbeeld hiervan is de apparatuur die de Amerikaanse arts Royal Raymond Rife inzette tegen virussen en kanker. Rife had ontdekt dat iedere cel een specifieke elektromagnetische frequentie bezit. Zijn theorie was, dat als je deze frequenties versterkt, dat het organisme dan ‘explodeert’, zoals een operazangeres een kristallen glas kan doen springen.

Vooral in de landen van het voormalige Oostblok is de afgelopen decennia veel geëxperimenteerd met elektromagnetische instrumenten, waarmee specifieke helende frequenties worden opgewekt die nog dieper inwerken dan vaste magneten. De Amerikaanse arts en vice-president van de Noord-Amerikaanse Academie van Magneettherapie, William Pawluk, heeft samen met zijn Tsjechische collega Jiri Jerabek dertig jaar Oost-Europees onderzoek naar magneettherapie bestudeerd. Pawluk, die zelf ruim twintig jaar met magneten experimenteert, zegt: ‘In wezen is de mens niet biochemisch, maar magnetisch. Mijn ervaring is dat veel chronische aandoeningen rechtstreeks voortkomen uit verstoringen van ons
magnetisch veld. Helaas ziet de huidige wetenschap het lichaam vooral als een biochemisch geheel en is dus primair farmaceutisch georiënteerd.’
Pawluk is enthousiast over de resultaten van het onderzoek uit Oost-Europa, waarover hij samen met Jerabek verslag doet in Magnetic Therapy in Eastern Europe, a review of 30 years of research. Pawluks conclusie luidt: ‘Magneten versnellen genezingprocessen, verminderen pijn en verhogen de doorbloeding, waardoor je meer zuurstof hebt en afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Ze hebben ook rechtstreeks effect op biochemische processen in de cellen. Zelfs nadat de therapie is beëindigd, werken de effecten van de therapie nog wekenlang door.’

Ook de Duitse arts en professor Wolfgang Kafka is opgetogen over de
resultaten van magneettherapie. Hij ontwikkelde een matras dat
elektromagnetische frequenties uitzendt. Kafka heeft de afgelopen jaren met verschillende universiteiten samengewerkt om de effecten van behandelingen met zijn matrassen te testen. Dat onderzoek wijst uit dat negen op de tien mensen positief reageert op magneettherapie. Onderzoek onder tweeduizend patiënten van diverse artsen leverde bemoedigende resultaten op. Kafka: ‘Tachtig procent van de mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen waren hersteld na gebruik van
magneettherapie. Tien procent voelde zich veel beter en bij tien procent was er helaas geen effect. De klachten liepen uiteen van
hoofdpijn,spierstijfheid,astma,rugwervelsyndroom, slaapstoornissen, algemene pijnen, artrose, doorbloedingsstoringen, depressies, migraine, knieproblemen, vermoeidheidssyndroom, ischias, osteoperose, ontstekingen, huidziekten, reuma, diabetes tot rsi.’

Kafka constateert dat het natuurlijke magnetisch veld van de
aarde door de vele verstoringen niet altijd voldoende energie levert voor
vitaliteit en gezondheid. Kafka: ‘Met behulp van een elektromagnetisch veld
kunnen moleculen worden aangezet tot grotere activiteit. Hierdoor worden
chemische reacties – en dus ook helingsprocessen – versneld.’ Zo kunnen
elektromagneten de bloedstroom in haarvaatjes in vijf minuten tijd met
driehonderd procent doen toenemen. Kafka heeft een video-opname van het effect van elektromagnetisme op bloedcellen. De rode bloedlichaampjes ‘zwemmen’ sneller en verklonteren minder, waardoor zij in staat zijn meer zuurstof op te nemen en af te geven. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat mensen zich na een magneetbehandeling vaak direct vitaler voelen.
Omdat magneettherapie het lichaam aanzet tot snellere afvoer van gifstoffen en een sneller helingsproces, acht Pawluk zulke therapie ideaal in combinatie met
iedere andere therapie: ‘Onderzoek bij chemotherapie laat zien, dat
kankercellen tweemaal zo snel worden gedood wanneer je magneten inzet. Dat betekent dat je tweemaal minder medicijnen nodig hebt om hetzelfde resultaat te behalen.’

Magneettherapie is bovendien buitengewoon nuttig voor ‘dagelijks onderhoud’. Het helpt om opgebouwde spanningen en opgehoopte gifstoffen af te voeren. Pawluk schat dat zeventig tot tachtig procent van alle klachten die de gemiddelde huisarts dagelijks te horen krijgt een aan stress gerelateerde aandoening is.
‘Dagelijkse spanningen zijn als ‘zandkorreltjes’, zo stelt hij. ‘Je hebt het
niet in de gaten, maar ze hopen zich op en uiteindelijk heb je een woestijn.
Magnetische velden blazen deze zandkorreltjes weg, zodat ze zich niet kunnen ophopen.’

Het onderzoek naar de heilzame effecten van magneettherapie staat nog in de kinderschoenen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat er nog geen
meetapparatuur bestaat die de subtiele frequenties in het lichaam precies kan meten. Daardoor ook heeft magneettherapie de gevestigde medische orde nog nauwelijks kunnen overtuigen. Intussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat(elektro)magnetische velden buitengewoon vitale krachten zijn die opmerkelijke genezing kunnen stimuleren. De Amerikaanse magnetiseur George Burke, schrijft in zijn boek Magnetic Therapy: ‘Genezing is niets anders dan het herstellen van
het reguleren van de magnetische kracht. Magnetisme is de enige kracht in het universum die de natuurlijke orde weer kan herstellen.’ Hij concludeert dat magneettherapie de instroom van vitale kracht in het lichaam verhoogt en het lichaam opnieuw magnetiseert – ofwel opnieuw ordent: ‘Hierdoor krijgt het lichaam zijn eigen vermogen terug om levenskracht naar zich toe te trekken.’ De kracht van magneettherapie is dat het rechtstreeks inwerkt op de kern van zoveel moderne ziekten – een gebrek aan levensenergie en harmonie en orde. Magnetisme is een oerkracht die aan de basis van gezondheid staat.

Bronnen: Robert O. Becker: The Body Electric and Cross-Currents; Mariano
Bueno: Stroomvelden in onze woningen; George Burke: Magnetic Therapy; Jiri
Jerabek en William Pawluk: Magnetic Therapy in Eastern Europe, a review of 30
years of research; Roy Martina: Vitamine M; Michael Milburn en Maren Oelberman:
Electromagnetic Fields and Your Health; Wulf-Dietrich Rose: Elektrostress;
Proof! (mei 2004); William H. Philpott M.D. and Sharon Taplin: The Biomagnetic
Handbook

 

 

 

 
Liefdevolle groeten Tineke

EFT Emotional Freedom Technique


EFT –  Emotional Freedom Techniques

combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, neurologie en acupunctuur. Het is een eenvoudige en zeer effectieve manier om stress los te laten. Daarnaast lost EFT lichamelijke kwalen op en verwijdert het negatieve gevoelens, trauma, angsten en fobieën. Het is een methode die snel en blijvend grondige resultaten biedt. Met behulp van EFT creëer je een ontspannen leven en kan je weer in je kracht staan. Je pakt met EFT de oorzaak aan.

Met de EFT methode maak je de emotionele verbinding los tussen wat er (ooit) gebeurd, gezegd gedacht is, een overtuiging en je emotie daarbij. EFT is heel vriendelijk, zacht, liefdevol. Het resultaat is verbluffend. Het is een hele simpele techniek. Je klopt kortdurend op bepaalde punten van het gezicht en je benoemt de emotie die achter de klacht aanwezig is.

Vaak weten we niet, dat we leven vanuit het verleden. We denken, reageren vanuit onze ervaringen en overtuigingen. Een aantal daarvan dienen ons, maar heel veel ook niet. Met EFT kun je vele ervaringen die  bewust of onbewust een rol spelen in je leven van nu, oplossen en jezelf bevrijden van het verleden.

Ons lichaam bestaat uit energie en energiebanen. Deze energiebanen raken verstoord door stress en ingrijpende gebeurtenissen waardoor fysieke en emotionele klachten ontstaan. Met behulp van EFT hef je de energieverstoring op en pak je de oorzaak van het probleem aan. Zo bevrijd je jezelf van beperkende en ongewenste  emoties, pijn of stress

Garry Craig: “De oorzaak van alle negatieve emotie is een verstoring in het energiesysteem van het lichaam”    https://youtu.be/iICj3Qm_2kg

TOEPASSINGEN EFT,

EFT (Emotional Freedom Techniques)
een positieve en zeer effectieve oplossing om jezelf te bevrijden van gewoontes waar je last van hebt,  voor burn-out, onzekerheid, faalangst, depressie, fobie, weinig zelfvertrouwen of zelfwaardering, je niet goed genoeg voelen, overgewicht, gevoeligheid, verslaving, rouwverwerking, fysieke-relatie-financiële problemen, stress, vermoeidheid, ziekte, pijn, rouwverwerking, depressie, trauma, fobieën, angsten, concentratieproblemen, verslaving, psychische en emotionele uitdagingen,  hoog gevoelig, enz. enz.

3 sessies voor € 225,–
voor yoga deelnemers is er een korting van € 10,00
Sessie  € 75,- per uur.
De eerste sessie duurt anderhalf uur a twee uur: € 115,00

Individuele sessies: EFT, TAO Healing Hands, Angel Healing, QantumEntrainment, Emotie Code

Individuele sessies voor heling, transformatie en bewustzijn.

We hebben vroeg of laat allemaal heling nodig. We hebben allemaal negatieve gedachten, woorden patronen, gewoontes, conditioneringen. Je word je daarvan bewust als het leven niet meer verloopt zoals je wilt. Bijvoorbeeld: Als je ziek bent wil je gezond zijn.

De meeste problemen komen voort uit blokkades. Heling bestaat dan ook uit het genezen daarvan. Met EFT Emotional Freedom Technique lossen we blokkades = negatieve informatie uit het verleden op.  Door de TAO Hands vindt er een diepe heling plaats en word je gevuld met positieve informatie. (TAO = De Bron)
Met Angel Healing ervaar je een diepe ontspanning, rust, vrede.
Je voelt dat je het leven weer aan kan.
Quantum Entrainment is een behandeling waarbij er helingen kunnen plaatsvinden op een zeer diep niveau en kun je thuis verder toepassen.

In de 1e sessie krijg je van mij het boek: Soul Healing Miracles. In het boek zijn Kalligrafieën. Deze prachtige kalligrafieën werken heilzaam voor je. Bijvoorbeeld: Da Ai = De Grootste Liefde.  
In het boek zijn o.a. de Kalligrafieën
Grootste Licht, Grootste Vergeving, Grootste Compassie

Wat is EFT

EFT –  Emotional Freedom Techniques
combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, neurologie en acupunctuur. Het is een eenvoudige en zeer effectieve manier om stress los te laten. Daarnaast lost EFT lichamelijke kwalen op en verwijdert het negatieve gevoelens, trauma, angsten en fobieën. Het is een methode die snel en blijvend grondige resultaten biedt. Met behulp van EFT creëer je een ontspannen leven en kan je weer in je kracht staan. Je pakt met EFT de oorzaak aan.

Ons lichaam bestaat uit energie en energiebanen. Deze energiebanen raken verstoord door stress en ingrijpende gebeurtenissen waardoor fysieke en emotionele klachten ontstaan. Met behulp van EFT hef je de energieverstoring op en pak je de oorzaak van het probleem aan. Zo bevrijd je jezelf van beperkende en ongewenste  emoties, pijn of stress

Angel Healing

Qauntum Entrainment

Emotie Code

TAO Hands

Wat zijn TAO Hands:       
“TAO Healing Hands blessings brengen een hoge zuivere frequentie en vibratie van Liefde Vergeving, Compassie en Licht, die blokkades van de ziel, hart, geest en lichaam kan oplossen. Tao Healing Hands kunnen elk aspect van je leven zegenen; relaties, financiën, werk, psychische, mentale, spirituele en fysieke lichamen etc                                                                                                                                                

“Uplift Your Health, Relationships, Finances, Business, and Discover Your True Potential

Tao Healing Hands is a spiritual transmission that can help prevent and heal illness, create harmony in relationships, enhance finances and business, and guide you to fulfilling your true potential. Everyone and everything have a frequency and vibration, and with the high frequency and vibration of Tao Healing Hands, you can transform negative messages that cause challenges in every aspect of life to positive, healing messages. Tao Healing Hands work because they carry the Tao qualities of unconditional love, forgiveness, compassion, light, and more.

Tao Healing Hands can be applied in many situations, from everyday problems to serious chronic illness and mental and emotional distress. Everyone from every background, tradition, and profession can train to become a Tao Healing Hands Practitioner.  Tao Healing Hands is compatible with all other healing modalities and can enhance their effectiveness and has helped thousands of people to release stress and pain, to find happiness, and to discover new abilities and greater potential”.

( info van www,drsha.com)

Wat is Kalligrafie:                                                                               

 

The wisdom of Tao Calligraphy is to align with the principle
 of Oneness and to meld with the pure soul, heart, mind, and body
of the Source”. (Master Sha)

Yoga Dag Dankbaarheid

Een yoga waarbij we ons diep ontspannen, waarbij we alle oefeningen, alle houdingen in en met een gevoel van diepe dankbaarheid doen.

We gaan onszelf onderdompelen in een gevoel van dankbaarheid

Als je dankbaar bent geef je liefde.

Dankbaar

Het is ongelofelijk belangrijk om geregeld oefeningen te doen en elke dag te beginnen met meditatie en positieve intenties/dankbaarheid          Ik kan niet in woorden uit drukken hoe belangrijk of het is. Het kost je elke dag een geringe inspanning van 30-60 minuten. Het brengt jou overvloedige zegeningen. Het zal niet direct altijd zichtbaar zijn, voelbaar zijn, tastbaar zijn. Maar op de lange duur en in het “ongeziene”  bouw je je aan je eigen ontwikkeling “Je Zielereis”, die van de wereld en Universa.

Gedachten zijn krachten. Jouw gedachten worden vormen, worden manifest in het leven. Alles is energie. We worden beïnvloed door de omgeving, door het wereldgebeuren en energievelden.

De energieoefeningen helpen je om je energiesysteem krachtiger te maken en te houden, zodat je veel minder beïnvloedbaar bent en meer en meer jezelf kunt zijn. Yogaoefeningen helpen je om te concentreren en je lichaam soepel te maken/te houden en ook om jezelf sterker te maken. Ademhalingsoefeningen helpen je om optimaal zuurstof, de levenskracht in je op te nemen. Meditatie zorgt er voor dat je mind stil wordt en je in dieper contact kunt komen/zijn met je Ware Zelf, je Hemelse Team, God. Zodat Zij jou ook veel beter kunnen begeleiden.

Licht1

Je hoeft je aardse reis niet alleen te maken! Er is ontzettend veel Hulp, Leiding, Liefde en Licht voor je. Je wordt je ook veel bewuster van je gedachten, gevoelens zodat je ook veel bewuster keuzes kunt gaan maken ten gunste van jezelf en de ander. Je bent hier op aarde met een reden, met een missie. 1 van de redenen dat je hier bent is, dat je jezelf ontwikkelt, je Zelf herinnert. En 1 van je missies is dat je je Ware Zelf vindt/bent. Hoe meer je je Ware Zelf bent, hoe meer je anderen van dienst bent, want Je Ware Zelf is Liefde, is Licht, is Vreugde, is Harmonie, is Kracht, is Perfectie.

In de 21e eeuw  worden wij opgeroepen om voorbij oude patronen en leefstijlen te gaan, om ons Ware Zelf te zijn. Je kunt ook zeggen de Zuivere Mens. Dat is niet altijd een gemakkelijke weg. Je hebt dan ook een steuntje in de rug nodig!!! Door elke dag inspanningen te leveren, discipline op te brengen, daarmee help je je ze om jeZelf te ontwikkelen.

Ik nodig jullie dan ook van harte uit!

Ik wens dat je jezelf deze dag geeft, om een nieuw patroon te oefenen! De uitwisseling is € 55,00

empowerment

Diyo Nepal

Vrouwenproject – 2014

Stichting Diyo Nepal start in februari 2014 met een vrouwenproject in haar twee community houses.

Taboe

NepalMenstruatie is een groot taboe in Nepal. Onze stichting wil de Nepalese vrouwen graag kennis laten maken met stoffen menstruatiedoekjes, ontworpen door Claire, een meisje uit Taiwan.

Stichting Diyo Nepal nodigt 100 Nepalese vrouwen uit. Tijdens een drie uur durende bijeenkomst geven Diyo’ers Sabitri en Durga samen met Claire informatie en voorlichting. Iedere vrouw ontvangt een kant-en-klaar menstruatiedoekje.

Verder leren de vrouwen hoe ze zelf menstruatiedoekjes kunnen maken. Hiervoor krijgen ze instructies en materiaal.

Ondergoed

De Nepalese vrouwen hebben geen ondergoed. Stichting Diyo Nepal zorgt ervoor dat iedere vrouw twee slips ontvangt. Op dit moment zoeken we sponsoren om dit mogelijk te helpen maken. De kosten worden geraamd op ongeveer 5,50 euro per persoon.

 

 

Diyo Nepal

Ieder jaar kiest Stichting Diyo Nepal een jaarproject. Voor 2012/2013 is het thema: water.

Het waterproject is opgedeeld in twee deel-projecten:

1. Drie scholen voorzien van goed drinkwater.

2. Drinkwater voor het dorp realiseren.

Achtergrond

Ilse en Shiva komen bij hun werk in het Dhading-district enorm veel gezondheidsproblemen tegen, puur door te weinig en vervuild drinkwater. De beschikbaarheid van schoon drinkwater voorkomt veel van deze gezondheidsproblemen (ter illustratie: kinderen in Nepal drinken gemiddeld één klein glaasje water per dag).

Op de scholen en in het dorp is heel beperkt water, slechts 2 uur per dag kan er worden getapt. Verder is het water niet schoon en wordt het niet efficiënt gebruikt.

In het dorp is er in het droge seizoen vaak helemaal geen water. Er is 20 keer meer water nodig voor het vee en de landbouw. Ook is er te weinig water voor het telen van groenten. Vrouwen lopen nu ongeveer een half uur naar de bron om water te halen. Deze waterketels wegen 25 kg en zorgen voor rugproblemen. Het vee wordt naar kleine riviertjes gebracht om te drinken.

Doel

Diyo Nepal wil drie scholen voorzien van goed drinkwater. Ook zullen er mineralen gegeven worden aan de kinderen.

Daarnaast wil Diyo Nepal drinkwater voor het dorp realiseren. Het project wordt gehouden op het platteland in het Dhading-district.

Ons doel is om de drinkgewoonten van de mensen te veranderen en te verbeteren en ze ervan bewust te maken dat het drinken van water belangrijk is voor je gezondheid.

Daarnaast willen we graag bereiken dat er voldoende water is voor het vee, de landbouw en de stukjes land rondom de huizen voor het telen van groenten, zodat er meer groenten gegeten kunnen worden. Vrouwen hoeven straks niet meer naar de bron te lopen en kunnen hun aandacht aan andere zaken geven.

Werkwijze

Scholenproject

Wat betreft het scholenproject zullen we eerst de waterbron reinigen. Vervolgens wordt er schoon drinkwater opgeslagen in een watertank. Eventueel worden er twee tappunten geconstrueerd.

Leraren en ouders worden verantwoordelijk gemaakt (sociale controle).

Tenslotte ontwikkelen we een trainingsprogramma voor de leraren.

Tijdens dit project werkt Stichting Diyo Nepal intensief samen met Lez en Alice van het Pennywistleproject.

Dorp

Voor het project in het dorp leggen we de verantwoordelijkheid voor de gemeenschapsbezittingen (bron, tanks etc. ) bij de mensen.

We leren de mensen hun handen te wassen voor het eten. We motiveren en begeleiden mensen om de tuinen rondom het huis groen te laten worden, zodat ze voldoende groenten kunnen eten.

Jaarlijks loven we een beloning uit voor de dorpeling die het project actief steunt, meedoet en het goede voorbeeld geeft en daarmee de andere dorpelingen motiveert. (bijv. door middel van een certificaat en kledingstuk.

Toeristen die via Diyo Nepal en Pure Nepal in het dorp zijn, kunnen meedoen.

Voor beide projecten geldt dat we door voorlichting en begeleiding een verandering en verbetering van drinkgewoonten wensen te bereiken. Hiervoor zetten we artsen en vrijwilligers van de health camps in. Diyo Nepal is met het Pennywhistleproject twee maanden op het platteland in het Dhading-district aanwezig om het project op te zetten.

Na deze periode blijven we het project actief begeleiden vanuit de stichting.

Kosten

Scholenproject

De geschatte kosten voor het scholen-project zijn 5.000 Euro voor opslagtanks, materiaal voor de waterleidingen en arbeidsloon.

Het grootste deel van dit geld is al bij elkaar gebracht dankzij het project op de Regenboogschool in Apeldoorn.

Dorp

De geschatte kosten voor het realiseren van drinkwater voor het dorp bedragen 15.000 Euro.

De kosten bestaan uit:

– Het kopen van een of meer bronnen

– Opslagtanks

– Waterleidingmateriaal

– Arbeidsloon

Voor alle mensen op de wereld is het een basisrecht om genoeg goed drinkwater te hebben. Stichting Diyo Nepal ziet het als haar verantwoordelijkheid om zich hiervoor in te zetten.