Yoga inspireert je

Yoga inspireert je om:

  • je hoofd, je hart en je handelen in harmonie te brengen
  • (weer) in  verbinding te zijn met je Ware Zelf, God, het Universum
  • te leven vanuit  je hart, vanuit wie je echt bent
  • lief te hebben, liefde te geven en te ontvangen
  • jezelf beter te leren kennen
  • alle oordelen te  laten varen
  • over je eigen innerlijke drempel te stappen
  • te ont-dekken waar het werkelijk in het leven om gaat
  • gezond te zijn
  • gelukkig te zijn daar waar je ook bent