Integrale Yoga

Een weg naar Je Zelf. 

Het geheim van het succes van yoga,
 ligt in het feit  dat men yoga niet ziet als één van de doelen om na te streven,
maar als het leven zelf
(integrale yoga van Sri Aurobindo)

Integrale yoga: Hatha Yoga oefeningen, ontspanning en meditatie

Ik heb aandacht voor mijn ademhaling mijn gedachtegang komt tot rust
Ik adem, ontspan en ontvang
Mijn bewegingen worden soepeler ik adem, ontspan en ontvang
mijn geest wordt helder ik adem, ontspan en ontvang
ik voel me als herboren
Ik voel het Leven, de Vreugde stromen
Ik adem, ontspan en ontvang
Ik ben één met Mij-Zelf

Yoga betekent in het Sanskriet:  Vereniging.
Vereniging van het Zelf (individueel Bewustzijn) en het Universum  (Zuiver Bewustzijn, God).

Agastya: “Het doel van ons bestaan op aarde is om het Goddelijke te openbaren. Dat is de enige reden waarom we op aarde zijn verschenen.
In het begin toen ik op deze weg kwam, dacht ik – en met mij vele yogi’s – dat het voldoende zou zijn wanneer ik het Goddelijke zou bereiken. Als je het Goddelijke bereikt, zo dacht ik, dan ben je alles meester. Dat is niet waar. Je bent op dat moment in deze materiële wereld zo gevoelig dat je je aan alles stoot en misschien stoort.
Ik kwam erachter dat ik dat wat ik boven had gevonden hier op aarde moest manifesteren, doen ontwaken in mijn eigen materie, in mijn eigen omgeving, met andere woorden, het licht van boven hier terugvinden op aarde. Zo zie ik het nu.
Zelfs het lichaam, dit lichaam, staat onder invloed van de Kracht van boven. De kracht heeft een geestelijk lichaam geschapen en dat drukt zijn kennis en licht af op het fysieke lichaam en van daaruit ontstaat wat Sri Aurobindo noemt: het Supramentale lichaam. Het licht in de cellen wordt gewekt.
Het is juist die kant van ons wezen – het licht in de cellen dat gewekt wordt – dat ons de wereld met een andere blik laat zien. Je ziet dan in alles het Goddelijke. Je ziet de stromingen in de planten, in de bomen, in de mensen, in alles. En je ziet alles in zijn ware gedaante.
Die wereld is hier op aarde en wordt zichtbaar wanneer het licht van boven is afgedaald in onze materie. En die wereld – Jezus spreekt over een hemel op aarde – wordt zichtbaar in deze wereld.”

Uit: In antwoord op Uw schrijven, 18 februari 2011
door Agastya van Integrale Yoga opleiding.Rotterdam