Dankbaarheid

Ik word wat ik zie in mezelf
Alles wat de gedachte suggereert, kan ik doen
Alles wat de gedachte in mij openbaart, kan ik worden
Dit zou het onwrikbaar geloof moeten zijn van de mens in zichzelf
omdat God in hem woont
(Sri Aurobindo)

Datgene waar je dankbaar voor bent en waarvoor je je dank betuigt zal in je leven vermeerderen

 Dankbaarheid werkt heilzaam op de emoties. Ze verbindt het emotionele lichaam met het hart en zodoende met de ziel die door het hart wordt bereikt. Het emotionele lichaam is een rusteloze voortdurende vibrerende energie om je heen. Als je bedankt en je leven waardeert, erkentelijkheid betuigt voor mensen, gebeurtenissen en het Universum, begint het energiepatroon, dat je emotionele lichaam vertegenwoordigt zichzelf in hogere en fijnere vibraties te herordenen.

Je emoties zijn het meest magnetische deel van jou als het aankomt op het aantrekken van gebeurtenissen, mensen en objecten.Als je emotioneel een diep gevoel van dankbaarheid ervaart is dat rustgevend en effectief voor het verhogen van de vibratie van je emotioneel lichaam. Het hart wordt het meest beïnvloed en het gemakkelijkst bereikt door dankbaarheid.

Als je je in je hart met een ander wilt verbinden, waardeer hem of haar dan. Door je telepathische waardering te sturen roep je automatisch een halt toe aan machtsstrubbelingen.

Als je deze week vrienden ontmoet merk dan iets goeds aan hen op en toon je waardering. Wees ervan verzekerd dat je het meent en dat het niet iets is wat je verzint. Wanneer je je dankbaarheid uitdrukt voor wie ze zijn, dan zul je onmiddellijk het contactniveau verleggen naar het hart.

Dankzegging en waardering openen veel deuren

naar de hogere niveaus van het Universum.

 Waardering is een deur naar het hart, ze opent je hart en laat je meer liefde in je leven ervaren. Waardeer de volgende week iedereen die je tegenkomt. Of het nu een vriend, een geliefde een vreemde is stuur hem of haar dankbaarheid. Waardeer iets in die persoon vanuit je hart. Dankbaarheid haalt je uit je hoofd en je oordelen.

Als er in het mentale lichaam (dat deel van je dat altijd denkt) dankbaarheid gevoeld wordt, brengt het letterlijk het deel dat piekert, het weifelende of sceptische tot zwijgen.

Iedere keer als je verdrietig of bezorgd bent, iets ervaart dat niet prettig aanvoelt, sta dan eens even stil en bedank voor de goede dingen die je hebt. Een gevoel van dankbaarheid geeft je toegang tot je abstracte geest die dat deel van je is, dat je rechter en linker hersenen verbindt, de mannelijke en vrouwelijke kanten.

De abstracte geest werkt niet alleen met de linker hersenhelft die over getallen en cijfers en logica gaat, hij werkt ook niet specifiek met de rechterhelft die over creativiteit, intuïtie en gevoelens gaat. Hij maakt deze twee delen tot een geheel.

De vereniging ontstaat als jij in staat bent een voorstelling te maken van overtuigingstelsels en werkelijkheden die buiten je normale denkwijze liggen.

Dan is het net of er een licht doorbreekt; een nieuwe oplossing voor een oud probleem, een inspiratie of openbaring. De abstracte geest kan het grotere beeld van je leven zien en je besteedt er maar zo weinig tijd aan. Dit deel van je heeft veel nieuwe denkwijzen. De abstracte geest denkt niet in termen waaraan je gewend bent; het is het niveau van begaafdheid dat jullie allemaal hebben. Hij gebruikt de hoogste vorm van denken die je hebt en kan je zeer goed helpen je te ontwikkelen als je bereid bent hem vaker te gebruiken.

Je kunt er voor kiezen vaker op een hogere manier te denken

 Ergens voor bedanken zal je direct naar je hart en je abstracte geest leiden. Door te bedanken breng je licht in je kruincentrum bovenop je hoofd door de opening van je hart. Vanwege het grotere licht en het nieuwe open van het hart kunnen je veel denkbeelden en gaven gestuurd worden. Je hebt een opening gecreëerd voor veel goede dingen die naar je toe komen.

Je moet je voorstellen dat dankbaarheid je in staat stelt je vibratie te bereiken en te veranderen om naar hogere niveaus van wijsheid te gaan die het Universum ter beschikking heeft staan. Het Universum hoort je roep; bedankjes worden zeker gehoord en die energie zal naar je teruggestuurd worden.

Jullie hebben allemaal verlangens en die stellen wat ik(Orin) noem je ‘wenslichaam’ samen. Er zijn dingen die je in je leven wilt hebben. Als ik je zou vragen wat je wenst, wat het belangrijkste is dat je op dit moment zou willen hebben, zou je me dat kunnen vertellen als je stil zou zijn en er over na zou denken. Als je bedankt kun je je wenslichaam beïnvloeden. Het wenslichaam is erg rusteloos, net als het emotionele lichaam. Het heeft een doel, want het brengt je nieuwe vormen, motivatie en creatieve energie. Toch kan het je een gevoel van op hol geslagen energie geven door je te herinneren aan alle dingen die je nog moet doen en creëren. Je verlangens kunnen overweldigd lijken als je teveel onvervulde wensen hebt. Dank zeggen beïnvloedt de verlangens direct door ze te kalmeren en ze ter laten zien hoeveel er al gecreëerd is. Denk eraan alsof je een apart deel van jezelf hebt samengesteld uit die dingen die je wilde hebben. Als je bedankt, bekrachtig je dit deel. Want dit zelf richt zich gewoonlijk niet op wat je hebt verricht maar wil je zeggen wat je kunt doen, hoeveel harder je kunt werken en zo steeds verder. Het heeft altijd een hele lijst met dingen die je moet doen en het moet gerustgesteld worden, er moet tegen gepraat worden en het moet gekalmeerd worden. Het voelen van waardering voor wat je gedaan hebt zal dit tot stand brengen en zal dit deel sterken in zijn vermogen om meer te creëren.

Een ander lichaam is dat van de wil. Jullie hebben allemaal een ander beeld van de wil. Sommigen noemen het ‘wilskracht’.

De wil is het vermogen je energie te sturen waarheen jij wilt 

Velen willen hogerop gaan naar de fijnere niveaus van energie waar meer vrede, vreugde, tevredenheid en vrijheid is. De wil is de energie die voortdurend door je heen stroomt. Hij lijkt op een stroom of een rivier van energie die altijd door je heengaat. Als je ergens voor bedankt, versterk je je wil. Niet wilskracht maar wil (verlangen) die verbonden is aan je hart, wil die gericht is op doen wat je graag doet. Hoe meer je jezelf waardeert, dankbaar bent voor alles in je leven, des te meer verbind je je hart met je wil. Dit stelt je in staat die dingen te creëren die je hart graag wilde.

Uit “Leven in vreugde” door Sanaya Roman