Meditatie-Intentieavonden

Lieve allemaal,

Dinsdag 26 maart starten we weer met onze meditatie-intentieavonden.
Je bent van harte welkom om mee te doen.
Wat is nu de reden waarom Jan en ik deze avonden gratis doen?
We willen heel graag dat iedereen zich gaat her-inneren wie hij/zij werkelijk is.Het kan zijn als je dit allemaal leest dat je het ‘’zweverig’’ vindt, ik ben er veel te nuchter voor, niet realistisch, godsdienstig etc. 
De Ziel en het Verstand
Je kent vast wel het gezegde: het verstand is de dienaar van de Ziel.
Echter wij hebben het al eeuwen omgedraaid: ons verstand, de ratio, je kunt ook zeggen het ‘’ikje’’ heeft de leiding.
Zodra we weer gaan leven vanuit de Ziel en deze de Leiding geven, kan het verstand de uitvoerende taken gaan verrichten!!! 
De problemen die we ervaren hebben te maken dat  het ‘’ikje’’ het heeft overgenomen. Het is juist  het ‘’ikje’’ die dit veroorzaakt. 
Alleen het Hogere, het Goddelijke kan het “oplossen”.
Wie ben je:
Jij bent niet je probleem, je ziekte, je relatie, je baan, je succes, je financiën. De Werkelijkheid is: Je bent een Goddelijk Wezen .
“ Je bent geschapen naar Mijn Beeld en Gelijkenis”
Alles is energie. De mens is een Wezen van Vibratie.
En of je het nu weet of niet, gelooft of niet: Je bent een zender en een ontvanger. De mens zendt altijd iets uit en van daaruit ontvangt hij altijd.
Ja, het is niet gemakkelijk om te aanvaarden dat we een wezen zijn van vibratie, dat we Goddelijke Wezens zijn
Ons ‘’ikje’’ wil ons altijd doen laten geloven dat je pech hebt (slachtoffer bent),  of als het goed met je gaat dat je geluk hebt!
Op het moment dat je de Universele Wet “Geven en ontvangen zijn één”, in je bewustzijn aanvaardt, dan gaat er wereld voor je open.Je voelt een Innerlijke kracht, verbinding, blijdschap, liefde, vreugde, dankbaarheid. Je voelt een wereld van Vrede, van Vrijheid. Je voelt je niet langer machteloos.
Je voelt je oneindig dankbaar naar de Bron. Je gaat voelen dat je Geliefd bent, dat je continue geholpen wordt om “wakker” te worden; Bewust aanwezig te zijn in het Nu.
Vanuit deze Wetenschap, Kennis doen wij de meditatie-intentieavonden.
De avonden beginnen we met meditatie en het delen van een hartverlangen van één deelnemer. Na de meditatie blijven we in de stilte en we steunen het hartsverlangen van de deelnemer.
Afhankelijk of je iemand bent die gemakkelijk iets kan verbeelden, cq voelen, cq ervaren, ‘’zien, voelen, ervaren” we alsof het verlangen van die persoon al is vervuld (Meestal voelen een aantal deelnemers vreugde, blijdschap, “zien” ze de deelnemer blij, gelukkig)
Hartverlangens:
Bijvoorbeeld: Je wilt heel graag een baan waarbij je je talenten kan delen en tegelijkertijd een goed inkomen hebt.
Je wilt een gelukkige relatie met een partner, kinderen, collega’s, familie.
Je hebt een fysieke klacht en wil graag gezond zijn.
Je kunt ook een hartsverlangen van iemand anders inbrengen. Je kunt denken aan iemand die ziek is en deze geeft aan dat jij voor hem/haar de intentie doet.
Met elkaar ‘’verbeelden, voelen ,ervaren , zien” we die ander dan gelukkig in zijn/haar hartsverlangen.
Hemels Team:
En……… Je hebt een Hemels Team! Die niets liever wil dan dat jij vertelt wat je wel wilt. (Hemels Team: Engelen, Aartsengelen, Gidsen, Meesters van Het Licht) zodat ze jou kunnen helpen om je harte wensen te vervullen in overeenstemming met het Goddelijke Plan.
Samenzijn:
Door met elkaar te zijn ontstaat er een zeer krachtig energieveld. Tijdens deze avonden ondersteun je, help je de ander onbaatzuchtig. Dat gaat vanzelf. Je hebt geen verwachtingen van die ander.
En het bijzondere van onbaatzuchtig zijn is:  dat je je goed voelt, vredig, ontspannen, blij, dankbaar.
En dat zorgt voor wonderbaarlijke effecten in je leven
Lynne Mac Taggert heeft ontdekt, op basis van tal van power of Eight groepen en hele grote groepen die op wereld niveau met elkaar dezelfde intentie deelden, dat er bij de deelnemers die meededen, zowel bij de ontvangers als bij de ‘’gevers’’  grote veranderingen plaatsvonden. Ik heb zelf meegedaan met de wereld intentie van Iran. Ik heb dat als zeer speciaal ervaren. Wekenlang voelde ik dat in mijn hart.
Ook in de vorige bijeenkomsten die wij hebben gehouden zijn er soortgelijke veranderingen gebeurd. Zoals verbetering van familierelaties, maar ook een (grote) verbetering van gezondheid) Ook dit heb ik persoonlijk ervaren.
Onze familiebanden met broers en zussen zijn veranderd in een meer liefdevolle verbinding.
Ik herhaal even:  we kunnen niet niet geven. Dat is onmogelijk. Want je bent een zender en ontvanger. Je bent een wezen van vibratie. Met je denken, doen, spreken, voelen, geef je! 
De avonden worden meditatie-intentieavonden genoemd.
Lynne noemt ze de Power of Eight Groups.
In de kerken, moskees worden het gebedsavonden genoemd. In diepste wezen komt het op hetzelfde neer. Met elkaar verbind je je met God.
Je kunt ook zeggen het Quantum Veld. Of de Schepper van Al dat Is, de Bron.
De Kracht van God:
Als we kijken naar de natuur, naar de mens hoe hij gevormd is, hoe alles gevormd is, dan kunnen we alleen maar in volle verwondering zijn over de Kracht die dit alles realiseert.
Als de Oneindige Intelligentie, de Schepper zo mooi een bloem kan scheppen, een baby, een dier, dan kan Die Zelfde Intelligentie, die ook in elk mens is, zeker de ‘’problemen’’ die de mens heeft ‘’herstellen’’ cq veranderen in mogelijkheden. (Je bent geschapen naar Zijn Beeld en gelijkenis) Dan kunnen we alleen maar diep dankbaar zijn en voelen/weten dat er een voor elke uitdaging, elk probleem een oplossing is.
Dus……….wij wensen vanuit onze harten dat je meedoet, dat je jezelf de mogelijkheid geeft om deze avonden te ervaren!
Misschien uit je ‘’bekende’’ wereld te stappen!
Hierbij de eerste 5 data: Dinsdag: 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april, 23 april. Daarna is er de mei vakantie. Na deze vakantie gaan we bekijken op welke dinsdagen we de meditatie-intentieavonden vervolgen.

“Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een ​mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn”.Jezus