Vitamine B12

Vitamine B12, oorzaak van vele chronische klachten Arts Hans Reijnen heeft zich de afgelopen 8 jaar met zijn hart en ziel volledig op dit nog -in Nederland- vrij onbekende fenomeen van het Vitamine B12-tekort gestort. Na lang zorgvuldig onderzoek, slaagde Hans erin het grote probleem van het Vitamine B12-tekort bij zijn patiënten op te lossen. En die oplossing bleek, zoals wel vaker, heel slim en simpel. En relatief goedkoop. Want na dagelijkse toediening van de twee juiste vormen van Vitamine B12 in zuigtabletvorm in een bepaalde volgorde konden vele (echt ernstige) gezondheidsklachten, zowel geestelijk als lichamelijk, van zijn patiënten in relatief korte tijd eindelijk, deels of zelfs in zijn geheel, worden opgelost. Want via die juiste, zorgvuldig geselecteerde, zeer effectieve vitamine B12-zuigtabletten in de mond, omzeil je dus in één klap dat lastige probleem van het niet kunnen omzetten van vitamine B12 via de dunne darm naar de bloedbaan. In de mond komt vitamine B12 direct via het mondslijmvlies in de bloedbaan. En dan kan het eindelijk weer zijn werk gaan doen.In zijn praktijk ontdekte hij de afgelopen acht jaar tot zijn groeiende verbazing dat deze vitamine B12-tekort-ziekte bij vele van zijn honderden patiënten daadwerkelijk prominent en ook doorslaggevend aan de orde was. Patiënten die overigens vaak vergeefs bij tal van andere behandelaren waren geweest voor verlossing van hun gezondheidsklachten. Dr. Hans Reijnen:  “Ik heb tientallen patiënten spectaculair zien verbeteren, waarbij de suppletie van Vitamine B12 een hoofdrol heeft vervuld. Diverse patiënten kwamen in een rolstoel naar het spreekuur, terwijl zij nu weer lopen of zelfs tennissen”. “Ook in de psychiatrie, geriatrie en bij autisten zie ik regelmatig indrukwekkende veranderingen. Honderden patiënten zijn enorm verbeterd. Natuurlijk zijn niet alle gevallen even spectaculair, maar bijna altijd zag ik substantiële verbeteringen optreden als ik de patiënten van de juiste vorm van Vitamine B12 voorzag”. En als we het dan hebben over ‘spectaculaire verbeteringen’ dan hebben we het over mensen die nog maar zeer slecht ter been waren, of in een rolstoel zaten, en nu weer goed en gecoördineerd en krachtig kunnen lopen. Mensen wier hersenfuncties zo slecht waren dat ze aan dementering begonnen te denken en die nu weer helder kunnen nadenken en niet meer van alles vergeten. Mensen met steeds terugkerende infectieziekten die dat ineens niet meer hebben. Mensen met depressie(s) die geheel weer opklaarden. Mensen met ADHD die weer rustig werden. Mensen met psychoses, autisme, met chronische vermoeidheid, met MS, met bloedarmoede, parodontitis, slapeloosheid, chronische darmziekten, vruchtbaarheidsproblemen; kinderen met lees-, geheugen en concentratieproblemen: allen mochten een enorme, ongekende, ‘nooit meer gedachte’, vooruitgang verwelkomen. Dus door de juiste, de juist gedoseerde en in de juiste volgorde ingenomen vitamine B12 zuigtabletten, verdween na relatief korte tijd, bij de meerderheid van de onderzoeksgroep, namelijk zo’n 80% van de 540 personen, de ene na de andere ernstige chronische klacht, ziekte, afwijking, stoornis ten dele, voor een flink gedeelte. of zelfs in haar geheel! Voor velen onder ons die kampen met jarenlange gezondheidsklachten kan deze nieuwe specifieke Vitamine B12 zuigtablet- aanvulling het verlossende nieuws van “GETTING  YOUR  LIFE  BACK!” betekenen. Van een onderzoeksgroep van 540 van zijn patiënten had na suppletie van twee soorten vitamine B12 19% (108 personen) lichte vooruitgang, 30% (162 personen) matige tot goede vooruitgang, 25% (135 personen) sterke vooruitgang en 25% (135 personen) zelfs spectaculaire vooruitgang. (Eén patiënt vertoonde geen enkele verbetering en één patiënt kwam niet terug). Met andere woorden: Van een groep van 540 patiënten mocht de helft, 50%, 270 personen, een sterke tot spectaculaire vooruitgang van hun gekwelde gezondheid bespeuren. En dertig procent, 162 personen een matige tot goede vooruitgang. Van de resterende groep van 20%, 108 personen, was sprake van een lichte vooruitgang. Dat lijken me, al met al, resultaten waar iedere werker in de gezondheidszorg direct voor zou tekenen.