Vergeving

Meditatie

Vergeving

  1. Meditatie vergeving
  2. Waarom vergeving

Meditatie: vergeving

Je sluit je ogen. Je gaat met je aandacht naar je ademhaling.
Je ademt in en uit in je buik. Rustig en kalm. Je focust je op je ademhaling.
Je neemt je ademhaling waar.
Je ademhaling wordt bijna onmerkbaar.
(Als je ligt: Laat je lichaam maar los, je voeten,  je benen, je romp,
je armen , je hoofd.
Je laat je lichaam liggen, helemaal ontspannen.)
Alleen maar ademen, alleen maar bewustzijn.
Je ademt het leven in. Je hele lichaam geniet nu van een weldadige rust. Ontspannen…………………………………………………………………………………

Boven je hoofd is een grote Lichtbol. Een Bol van Zuiver Groots Licht. Goddelijke Licht. Laat het Licht door je heen stromen,  zo naar het hart van de Aarde. Je laat het Licht helemaal om je heen gaan.
Laat nu vanuit het Zuivere Licht, vergeving stromen, zo door je kruin naar binnen, naar je hart, al je cellen, je hele denkwereld, je bewustzijn.
Wanneer je gelovig bent, vraag Jezus, wanneer je gelooft in Engelen, vraag (ook) je Engelen, wanneer je geloofd in God vraag God, om vergeving voor jezelf, om jou te helpen de anderen te vergeven.
Laat nu maar gebeurtenissen, gedachten, woorden en daden komen, die je laten zien dat ze niet het beste voor jezelf en de ander waren. Laat het allemaal maar meenemen met het Licht van de vergeving. Komen er oordelen in je op,  dan laat je de oordelen meenemen met het Licht van de vergeving.
Ik vergeef mezelf, ik vergeef mezelf, ik vergeef mezelf.
Je laat het Licht alles meenemen. Verbeeld je maar dat het Gouden Witte Licht alles meeneemt. Blijf er mee doorgaan tot je het helemaal voelt in je hart, in je buik.
Laat nu anderen naar voren komen, die niet het beste voor jou en uiteindelijk ook voor zichzelf gedaan hebben, gezegd, gedacht hebben. Laat het Licht van vergeving door deze gebeurtenissen gaan,  door jezelf en door de ander.
Ik vergeef(naam)……………………., ik vergeef jou, ik vergeef jou. Je laat het Licht alles meenemen.
Blijf er mee doorgaan tot je het helemaal voelt in je hart in je buik.
Ik vergeef(naam)……………………., ik vergeef jou, ik vergeef jou. Je laat het Licht alles meenemen.
Blijf er mee doorgaan tot je het helemaal voelt in je hart in je buik. Je kunt vele mensen vergeven.
Dan…… ga je weer met je aandacht naar je kruin. Boven je kruin is nog steeds die grote Bol van Gouden Wit Licht. Het Goddelijke Licht. Nu laat je deze Liefde en Licht door je geen gaan, naar elke cel, naar je hart, je denkwereld, je bewustzijn en om je heen.
En laat je de Liefde en het Licht naar de anderen stromen.
Blijf nog even rustig liggen. Rustig ademen. Je beweegt je armen en je benen. Je opent je ogen. “Ik ben weer heel bewust aanwezig in het hier en nu. Ik ben vol liefde en vrede”
Doe je de meditatie overdag: ik ben heel bewust in het hier en nu. Ik ben alert, energiek vol vitaliteit, vol liefde en vrede.Door je vergeving draag je bij aan een wereld van welzijn van Liefde

Waarom vergeving:

Alles in het leven heeft een oorzaak en een gevolg. Heb je positieve gedachten, woorden en daden en gevoel, dan heb je positieve gevolgen. Niet alleen in je eigen leven, maar het heeft ook invloed op het leven van anderen. Het heeft gevolgen voor de aarde, voor de hele mensheid. Dit kunnen we een beetje begrijpen. Want wanneer je in gesprek bent, een ontmoeting hebt met een enthousiast persoon, dan geeft dat jou ook een boost. Als het gesprek is afgelopen dan ga je goed, lichter naar je volgende activiteit, ontmoeting.

Heb je negatieve gedachten, dan geeft dat negatieve gevolgen. Niet alleen in je eigen leven maar het heeft ook invloed op het leven van anderen. Het heeft gevolgen voor de aarde voor de hele mensheid. Dit vinden we vaak wat lastiger! Wanneer iemand “negatief” praat dan merken we wel dat het niet prettig aanvoelt. Je gaat ook vaak snel mee. We zijn gewend om te praten over problemen, over onze zorgen, over onze onzekerheden. De schuld ligt ook meestal bij de ander. Als de regering, als de dokter, als de leerkracht, als mijn kind, als mijn partner, als mijn buren, als mijn werkgever, als mijn collega’s nu zo en zo zouden doen dan zou ik mij een stuk gelukkiger voelen. We beseffen niet hoe schadelijk dit is. Waarom is dit dat zo schadelijk. Je zet jezelf in de slachtoffer rol. De ander doet het en jij kan er niets aan doen. Maar je hebt wel de mogelijkheid om je niet ongelukkig te voelen. Je kunt er voor kiezen om je geluk niet te afhangen  van de buitenwereld.

Weet:  Elke gedachte die je hebt daar reageert je lichaam op. Er is veel onderzoek gedaan naar de kracht van het denken.

Wanneer je jezelf bevrijd van het verleden brengt je dat ontspanning. Hoe kom je nu los van het verleden? Door te vergeven. Oh ja soms is het ontzettend moeilijk om te vergeven. Het ego deel in je wil dat niet. Je Ziel inspireert je om te vergeven omdat Het weet dat vergeven jou juist weer een gelukkig gevoel zal geven. Op het moment dat je het besluit neemt en het meent: ik ben bereid te vergeven, ga je je anders voelen.

Er zijn zeker moeilijkheden met organisaties, bedrijven, partner, kinderen enz. enz. Maar……… lossen we het op, door er over te denken, te praten, boos te blijven? Als er iets onrechtvaardig gebeurt, dan word je boos. Dat is oké. Het is een signaal; hier klopt iets niet. Je krijgt een boodschap; er is een keuzemoment.  Gedachten, woorden worden uiteindelijk vormen, gebeurtenissen.  Daarom waarschuwt je Ziel je.  Het zegt je; “je bent niet meer afgestemd op Mij en als je hier mee door gaat dan gaat het niet goed met je, want gedachten, daden worden vormen”

Vergeving is dan ook ontzettend belangrijk  en waardevol.  Bijna niemand is perfect in zijn/haar gedrag. We hebben allemaal onze patronen en gedragingen. Vergeven doe je niet, de ander is schuldig en ik niet. Vergeven doe je omdat je weet, niemand gedraagt zich perfect. Elke negatieve daad is eigenlijk een vraag om Liefde.

Iemand doet jou iets aan. en je wordt boos, verdrietig enz. Stel dat je deze persoon gaat vergeven? Wat gebeurt er dan met je? Vergeven wil natuurlijk niet zeggen dat je gedragingen goed gaat keuren. Door vergeving maak je je los van de gevolgen. Door vergeving  word je vrij. Het is onmogelijk om vrij te zijn, ook al heb je nog zo gelijk, om gelukkig te zijn, om gezond te zijn, wanneer je boosheid, gekwetstheid enz. vasthoud.
Ook elke  irritatie hoe klein ook, houd je af van je wel-zijn. Ja, er zijn momenten dat je je gelukkig voelt, maar diep van binnen is het er wel. De buitenwereld weerspiegelt het ons zeer nauwkeurig. Je trekt mensen aan die jou vertellen om los te laten. Vergeving doe je voor jezelf. De ander is je leermeester. Hij Zij vertelt ons welke overtuigingen we mogen loslaten. Als je bijvoorbeeld niet van jezelf houdt, dan zul je steeds mensen tegen komen die niet van jou houden.

Ik nodig je uit om elke avond jezelf en de ander te vergeven.  “Ik vergeef jou, Jij vergeeft mij”
“Jezus vertelt ons helder vergeving 70 maal 7 maal 7. Hij bedoelde oneindige vergeving”