Home

Integrale Yoga

Yogaoefeningen: Balans en soepelheid in en voor je lichaam
Ontspanning: Lichaam en Geest
Ademhalingsoefeningen: Adem is Leven
Energieoefeningen: De Levensenergie laten stromen
MindHeartSoulfulness: Eenheid in je Denken, Hart en Ziel, je Spirit
Denkgeest: Rust in je hoofd. Helderheid van denken. Focus
Hart: Liefde, Dankbaarheid Vreugde, Vertrouwen, Eenheid
Meditatie: Stilte, Vrede, Harmonie

Yogalessen in yogaruimte in de bibliotheek Zuidwolde: 
Maandagavond       om 19.30 uur 
Donderdagavond   om 19.30 uur 
Woensdagmorgen  om  9.30 uur
Online: woensdag  om 19.30 uur 

tineke@namaskara.nl  
tel: 06-15208672   

duif en hart

Contact: Tineke Boersma tel.06-15208672
Email: tineke@namaskara.nl  

https://youtu.be/rIrSPLMyHy4

Ik lees Affirmaties uit “Geluk voor Jou”, Muziek van Johan van Zoomeren      Geometrie Beelden van Edwin Ligt

Thema van dit jaar: Respect

Ik accepteer mezelf zoals ik ben
Ik Ben veel meer dan wat ik zie, wat ik doe en wat ik ervaar.
Ik Ben een Kosmisch Wezen, een Goddelijk Wezen.
Ik Ben een deel, een Vonk van de Bron. Ik Ben Energie.
Ik accepteer dat ik een Kosmisch Wezen ben, een Goddelijk Wezen

Ik accepteer mezelf zoals ik ben
Elk oordeel over mezelf, hoe klein ook, laat ik gaan.
Elk oordeel over het verleden, wat ik gedaan heb, wat ik niet gedaan heb, maar
volgens mezelf wel had moeten doen, laat ik gaan.
Ik accepteer dat het verleden voorbij is. Ik accepteer dat ik reageerde op basis van het verleden, oude programma’s en daardoor vergissingen heb gemaakt.
Het wordt elke dag gemakkelijker om het verleden en mezelf te accepteren.
Ik accepteer mezelf diep en volkomen. Ik Ben Welkom op Aarde

Ik accepteer de ander
Wanneer ik de ander veroordeel, bekritiseer, komt dat bij mij terug. Ik ontmoet mensen, ik ervaar gebeurtenissen en situaties die mij dat weerspiegelen.
Bovendien: veroordelen, kritiek hebben en gelukkig zijn, gaan niet samen.
Wanneer ik niet meer reageer op basis van het verleden en mijn aandacht richt op het beste, het Licht in de ander, mezelf en situaties, versterk ik het beste. Want alles is energie, een vibratie. Gelijke energie trekt gelijke energie aan. Mijn gedachten, woorden en daden geven een vibratie, hebben scheppingskracht.
Ik richt mijn aandacht op het beste, het Licht in mezelf en de ander

Ik aanvaard dat alles is en allen zijn zoals het nu is
Er is alleen het nu. Wanneer ik besef, dat ik niet meer hoef te reageren op basis van het verleden en alles aanvaard wat er nu is, valt de strijd weg. Ik voel mij ontspannen en helder. Daardoor kan mijn intuïtie, mijn Ware Zelf mij gemakkelijk vertellen, inspireren wat en hoe te doen voor het hoogste goed. Mijn intentie, mijn gedachten van vrede voor mezelf, voor de ander, voor situaties hebben een heilzame invloed. Energie gaat naar waar ik mijn aandacht op richt.
Vrede voor mezelf, vrede voor de ander

Ik aanvaard: er is alleen het nu
Alles is tijdelijk. Niets blijft hetzelfde. Het verleden is voorbij. De toekomst is een gevolg van het nu. Nu kan ik mijn gedachten, woorden en daden veranderen. Nu kan ik een beslissing nemen om iets anders te kiezen. Nu kan ik gedachten, woorden en daden kiezen die liefdevol, compassievol, creatief zijn. Nu kan ik kiezen om dankbaar te zijn. Nu kan ik luisteren naar wat mijn Ware Zelf mij te vertellen heeft. Nu. Er is alleen het nu.
Ik kies ervoor om vandaag dankbaar te zijn. Ik uit mijn gevoel van dankbaarheid in mijn gedachten woorden daden.

 

Door het Zelf te vertrouwen zal je leven zich prachtig ontvouwen